06-33161417

info@dynamiek-oefentherapie.nl

Nieuwsbrief 1 – april 2016

OurBlog

9 mei 2016

Nieuwsbrief 1 – april 2016 |

1e Nieuwsbrief Dynamiek Oefentherapie, april 2016

Nieuwe praktijknaam – Dynamiek Oefentherapie

Sinds 1 maart jl. heeft onze praktijk voor Mensendieck en Cesar Nunspeet een nieuwe naam!

Vanaf nu heet onze praktijk Dynamiek Oefentherapie. Wij hebben bewust gekozen voor naamsverandering, omdat er verwarring is over het ‘verschil’ tussen Mensendieck en Cesar terwijl dit verschil er niet is.

Om een duidelijke en krachtige naam te bedenken hebben wij hulp gehad van Eric Davidson van Creative Builders uit Nunspeet. Omdat het vak oefentherapie zo dynamisch en breed is, is gekozen voor de naam Dynamiek Oefentherapie. Onze visie is om de mens in beweging te zetten en te houden.

Nieuwe huisstijl

Bij de naamsverandering hoort ook een nieuw logo. Het nieuwe logo is zoals afgebeeld op deze nieuwsbrief. De verschillende kleuren staan voor de verschillende specialisaties en het rondje geeft het ‘samen in beweging’ aan.  Bij de nieuwe huisstijl hoort ook een website. Op www.dynamiek-oefentherapie.nl kunt u alles vinden over onze praktijk en ook cliënten hierop attenderen voor meer informatie over oefentherapie en onze specialisaties. Verder zult u het logo ook tegenkomen op ons briefpapier en overige externe communicatie.

Specialisaties

Wij – Margreet en Petra – blijven wel hetzelfde! Wij hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in verschillende werkvelden binnen de oefentherapie en willen u hier graag een kort overzicht van geven. Meer uitleg en informatie kunt u vinden op de website en in de volgende nieuwsbrieven willen wij steeds een specialisatie uitlichten om u meer informatie te geven over ons werkveld en de behandelwijzen die Dynamiek Oefentherapie te bieden heeft.

Dynamiek Oefentherapie biedt:

  • Oefentherapie
  • Houdingstherapie
  • Kinderoefentherapie
  • Chronische Pijn Therapie
  • Reumatherapie
  • Zit met Pit
  • Werkplekadvies
  • Therapiezwemmen

Nieuwsbrief 1 – Dynamiek Oefentherapie – april 2016

© Creative Builders 2016