06-33161417

info@dynamiek-oefentherapie.nl

Tarieven

Tarieven

Op onze prijslijst zijn onze tarieven te vinden. Deze is hier onder te downloaden.

Tarieven Dynamiek Oefentherapie 2017

Zitting oefentherapie                                                                                                € 37,00

Intake en onderzoek na verwijzing                                                                        € 46,50

Intake en onderzoek zonder verwijzing, inclusief melding naar huisarts         € 52,50

Behandeling aan huis/instelling                                                                            € 47,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek                                                             € 57,50

Zitting Kinderoefentherapie                                                                                   € 40,50

Behandeling aan huis/instelling Kinderoefentherapie                                        € 45,50

Instructie/overleg ouders van patiënt                                                                  € 25,50

Kinderoefentherapeutisch rapport                                                                        € 25,50

Niet nagekomen afspraak                                                                                        € 37,00

Therapiezwemmen, losse les *                                                                               €   8,80

Therapiezwemmen, 10x kaart *                                                                              € 79,20

* Afrekenen bij zwembad de Brake

Betalingsvoorwaarden 2016

© Creative Builders 2016